Hyötyjätteiden keräykset Muhoksen, Limingan, Tyrnävän ja Utajärven kunnissa

Muhoksen, Limingan, Tyrnävän ja Utajärven kunnat järjestivät alkuvuodesta tarjouskilpailun hyötyjätteiden keräyksestä, koskien 4 tai yli 4 asunnon taloyhtiöitä sekä yksityisiä kotitalouksia jotka haluavat kierrättää hyötyjätteensä taajamien alueella. Tässä vaiheessa kunnallinen keräys ei koske yrityksiä,  yksityistalouksia taajamassa jotka eivät halua eritellä jätelajikkeita eikä taajaman ulkopuolella asuvia vaan voimme palvella asiakkaitamme kuten ennenkin, keräämällä esimerkiksi biojätteet ja pakkausmateriaalit. Taajaman alueelta ajamme polttokelpoisen jätteen sekä paperin kuten aiemminkin.

Muhoksella ja Limingassa näistä kohteista kerää biojätteen 1.7.2024 alkaen, kartongin, muovin, lasin ja metallin 1.4.2024 alkaen Remeo.  Tyrnävällä Kempeleen jätekuljetus ja Utajärvellä PTP Luttinen.

Kuljetuksia valvoo Lakeuden Eko, Henna Lohtander 040 587 65 08

Lisätietoja meillä antaa toimiston tytöt, Seija ja Sari 08340619